Welcome to VietPhilly.net
The Gateway to Vietnamese-American Community of Philadelphia.

Latest

The 10th Anniversary Vietnamese-American Community of Pennsylvania
2019 Veterans Day at the Philadelphia Vietnam Veterans Memorial (Penn's Landing)
The 5th Philadelphia Veterans Parade - Sunday, November 3, 2019
2019-10-05 Protest Against Red China & CSVN in D.C.

Mẹ Việt Nam

Mất cha mất mẹ đã lâu
Nếu quê hương mất làm trâu suốt đời

Thơ Cho Mẹ

Nước Việt Nam Rồi Sẽ Về Đâu?

Nước Việt Nam Rồi Sẽ Về Đâu? Tôi có trăm đứa con giống Rồng Tiên Sau bốn ngàn năm máu lửa triền miên Tôi còn sót lại 96 triệu đứa Hàng triệu đứa ra đi chịu thất hứa.   Nhớ thời xưa khi tôi còn con gái Thằng chệt Tàu xăm chiếm cưởng hôn tôi

Read More »

The People You Know