Welcome to VietPhilly.net
The Gateway to Vietnamese-American Community of Philadelphia.

ALL PHOTOS

Latest Photos

Click Here

ALL VIDEOS

Latest Videos

Click Here

Latest

Vietnamese & American Veterans joined in the memorial service to mark the 44th anniversary of the Fall of Saigon on April 30, 1975.

Vietnamese & American Veterans joined in the memorial service to mark the 44th anniversary of the Fall of Saigon on April 30, 1975.

Spring Break Ballroom & Latin Night (Vietnamese-American Community of Philadelphia & Suburbs)

CĐNVQG Philadelphia & Phụ cận tổ chức buổi thượng kỳ đầu năm tại Kỳ Đài Việt-Mỹ với sự tham dự của cựu chiến binh QLVNCH & Hoa Kỳ (Feb. 09, 2019)

Dạ Vũ Tất Niên - Cựu Chiến Binh QLVNCH Philadelphia & phụ cận (2019)

Featured