Welcome to VietPhilly.net - The Gateway to Vietnamese-American Community of Philadelphia.

VIETNAMESE COMMUNITY OF PHILADELPHIA
Find community announcements, upcoming social events, view photo albums, and youtube video clips.
CDNVPHILA.ORG
VIETNAMESE COMMUNITY OF PHILADELPHIA
Find community announcements, upcoming social events, view photo albums, and youtube video clips.
CDNVPHILA.ORG
VIETNAMESE COMMUNITY OF PHILADELPHIA
Find community announcements, upcoming social events, view photo albums, and youtube video clips.
CDNVPHILA.ORG

PHOTOS

Latest Photos

Find all photo albums here

Latest Photos

Click Here

VIDEOS

Latest Videos

Latest Videos

Click Here

ANNOUNCEMENT

Announcement

Latest Announcement

Click Here

Silence No More! Protesting in Vietnam is a Good Sign for Democracy.
These are the real freedom fighters we need to support.
No music, no show - just the old fashion way of denouncing injustice in the streets of Vietnam is the most effective weapon to fight against CSVN.

Sao Vẫn Còn Ngu?

Sao Vẫn Còn Ngu?

Đồng chí sao vẫn còn ngu,
bốn mươi năm vẫn cầm cu tụi Tàu.
Khôn nhà dại chợ khác nào,
dân nghèo thì đánh, còn Tàu thì khao.

Nghìn năm không đủ hay sao?
Hoàng Sa quần đảo biết bao anh hùng.
Hy sinh chiến đấu đến cùng,
thà liều tử mạng, anh hùng noi gương.

Đồng chí nhìn thử trong gương,
xem mình có giống dân thường hay không?
Dân nghèo moi kiếm từng đồng,
các ông đồng chí, ngồi không đếm tiền.

Chỉ giỏi ăn hiếp dân hiền,
tham nhũng hối lộ, đồng tiền của dân.
Đồng chí như thế là đần,
khôn nhà dại chợ nên cần nghe đây.

Ta khuyên đồng chí thế này,
Để dân yêu nước được ngày tự do.
Cho dân phản đối thật to,
Tàu cộng mới nễ, sợ lo dân mình.

Không như đồng chí nín thinh,
bởi vậy Tàu cộng động tình tiến xa.
Trường Sa là đất của ta,
nếu không quyết giữ, chắc là mất luôn.

Viet Philly
Mùa Xuân 2015
Kỷ Niệm “40 Năm Tha Hương”

Signing the “Land Leasing Law” to China will mark the beginning of the end of the Vietnamese Communist Regime. Comrades! Go ahead and dig your own graves because patriotic Vietnamese youths will take care of you morons sooner or later.

Latest

vietphilly.net

Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York

Viet Khang in NJ - June 2, 2018

Viet Khang in NJ - June 2, 2018

Latest